• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
ende

Dünya Ruh Sağlığı Günü Nedeniyle Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Basın Açıklaması

 

 

10ekimruhsagligi kttb

  

 

10ekimruhsagligi kttb

 

 

Dünya Ruh Sağlığı Günü Nedeniyle Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Basın Açıklaması

Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu’nun bir projesi olarak başlayan “Dünya Ruh Sağlığı Günü”, her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Ekim’de kutlanmaktadır. Bu günün amacı ruh sağlığı sorunları hakkında farkındalığı artırmak, küresel ve ülke temelli ruh sağlığı politikaları geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmasını güdülemek ve yeniden kamuoyunun gündemine getirmek, ruh sağlığı bozuk kişilerinin haklarının savunuculuğunu yapabilmek, daha görünür olabilmelerini sağlamak ve psikiyatrik bakım ve tedavilerin geliştirilip iyileştirilmesini mümkün kılmaktır.

Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından 2016 yılı için belirlenen tema “Ruh Sağlığında Onur ve Psikolojik İlk Yardım”dır. Bu tema ile ruh sağlığı konularını gün ışığına çıkarmak ve ruh sağlığı bozuk kişilerin, ailelerinin ve bakım verenlerinin yaşadıkları en büyük sorunlar arasında yer alan damgalanma (stigma), izolasyon ve  ayrımcılıkla savaşırken kendilerinden daha emin ve güvenli bir şekilde mücadele etmelerini sağlamak hedeflenmektedir.

Sağlık denilince kişilerin aklına çoğunlukla beden sağlığı gelmektedir. Oysa insan bio-psiko-sosyal bir varlıktır ve ruh sağlığı ve beden sağlığı bir bütünün iki parçasıdır. Ruhsal iyilik hali olmadan kişinin sağlıklı sayılması mümkün olmaz.

Ülkemizde ruh sağlığı hizmetleri son 20-30 yıldır hep ikinci planda bırakılmış, hatta bazı noktalarda yıllar içerisinde daha da kötüleşmeler olmuş ve devlet bu konuya yeterli ilgiyi göstermemiş, sorunları yok sayılmıştır. Gelinen noktada ruh sağlığı alanında etkin koruyucu ve tedavi edici ruh sağlığı hizmetlerinde ciddi eksiklikler ortaya çıkmıştır. Ülkemize ait geliştirilmiş bir “ruh sağlığı politikası” bulunmadığı gibi, ruh sağlığı alanındaki yasalarımız da çağdaşlığını yitirmiş, ciddi eksiklikleri bulunan yasalardır. 1932 yılından kalma yasa zaman zaman uygulanmaya çalışıldığı için bu alanda ciddi bir başıboşluk ve kaos söz konusudur. Psikologlar yasası yıllardır üzerinde çalışmalar yapılmasına rağmen halen yasalaşamamış ve ülkede klinik alanda hizmet veren ruh sağlığı elemanlarına bir standardizasyon getirilememiştir. Bu başıboşluk içinde, ruh sağlığı alanı adeta herkesin her istediğini yapıp söyleyebileceği bir alan  haline gelmiştir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ruh sağlığı alanında SOS vermektedir. Yarınlarda sağlıklı bireylerden oluşmuş, sağlıklı bir toplum isteniyorsa ruh sağlığı hizmetlerinin artık ikinci planda kalma gibi bir lüksü yoktur. Psikiyatri pozitif bir bilim dalıdır, ve multidisipliner sisteme ve doğru işleyen yasal kurallara ihtiyaç duyar. Yeni Ruh Sağlığı Yasa tasarısı hazırlanmış olup, son hali bugün itibarı ile Sağlık Bakanlığına sunulmuştur. Bu yasanın bir an önce meclisten geçip yasallaşması, ruh sağlığı alanında yaşanan kaotik ortama son verecek ve verilen hizmetlerin daha kaliteli ve çağdaş olmasını sağlayacaktır.

Uyuşturucu Madde Bağımlılığı psikiyatrik bir hastalıktır. Bağımlılık tedavisinde devletin çekilme, görmezden gelme, inkar etme gibi bir tavır içine girmesi toplum için son derece sakıncalı durumlara yol açmaktadır. Meclisteki tüm siyasi partilerin ortak imzası ile madde kullanan yurtdaşlarımızın hapsedilmesi yerine tedavi ve rehabilite edilmesine öncelik verme anlayışı ile “Denetimli Serbestlik” yasası geçirilmiş ve yürürlüğe sokulmuştur. Bugün geldiğimiz noktada, bu yasa ile ilgili tüzüklerin henüz hazırlanmadığını, Ruh Sağlığı Yasasının meclisten halen geçirilmediğini, adanın ikinci büyük ve ruh sağlığı alanında hizmet veren tek hastanesi olan Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin koşullarının iyileştirilmemiş, Sosyal Hizmetler Dairesinde gerekli altyapı ve personel çalışmaları yapılmamış olduğunu, bir Alkol-Madde Tedavi Merkezi (AMATEM) ve rehabilitasyon merkezinin kurulmadığını görüyoruz.

Yukarıda bahsedilen eksiklikler tamamlanmamış olmasına karşın, denetimli serbestlik kararları ağır ceza mahkemelerince verilmeye başlamıştır.Bu alanda verilecek hizmetlerin bir an önce tam teşekküllü olarak başlaması gerekmektedir. Bu konuda artık eyleme geçme vakti gelmiş ve geçmektedir. Aksi halde denetimli serbestlik yasasından faydalanması için haklarında mahkemede karar üretilen kişilerin mağdur olup tedavi ve rehabilitasyonlarını tamamlayamama tehlikesi ile karşı karşıya gelinecektir. 

Yukarıda anlatılanlardan da anlaşılacağı üzere henüz ruh sağlığı alanında temel gereksinimleri yerine getirmiş durumda değiliz. Bu yılın teması olduğu üzere henüz ruh sağlığı bozuk insanların onurunu koruma, damgalanmasını önleme ve psikolojik ilk yardım çalışmalarını konuşup bu yönde planlamalar yapma noktasına ne acıdır ki bu yıl da gelemedik. Ruh sağlığı bozuk ve sosyal sorunlarla baş edemez bir durum içinde bulunduğumuzun farkına varamadık. İşleri hep tersten ele alıp sorun çözmek yerine var olan sorunlarımızı daha da artırmak yönünde hareket eder olduk.

Her ne kadar bu yılın Dünya Ruh Sağlığı Günü teması ile ilgili çalışmalar yapabilme noktasına gelemesekte, amacı ruh sağlığı ve hastalıklarına dikkat çekmek olan bu günde Kıbrıs Türk Halkının ruh sağlığına daha çok önem verilmesi gereğini bir kez daha hatırlatılarak aşağıdaki adımların bir an önce atılması gerektiğini vurgulamak isteriz:

 

  1. Psikiyatrist sayısının ihtiyacı karşılayacak düzeye getirilmesi için gerekli işlemlerin acilen başlatılması,

  2. Bir an önce ruh sağlığı yasasının ve psikologlar yasasının geçirilmesi,

  3. Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin altyapı ve personel eksikliklerinin bir an önce giderilmesi,

  4. Alkol-Madde Tedavi Merkezi’nin devlet kontrolünde bir an önce açılması,

  5. Koruyucu ruh sağlığı ve toplum merkezli ruh sağlığı hizmetlerine geçişin sağlanabilmesi için gerekli reorganizasyonun sağlanması

 

 

Saygılarımızla,

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Yönetim Kurulu (a)

  Dr. Mustafa Taşçıoğlu       Dr. Ayşe Zeki

    (Başkan)                  (Eğitim ve Dış İlişkiler Sorumlusu)

 

 

 

 

Yorum yapın

Misafir olarak yorum yapın

0 / 1000 Karakter kısıtlaması
Metin uzunluğu 10-1000 karakter arasında olmalı
Yorumlarınız yönetici tarafından değerlendirilecek.
hizmet koşulları.

Yorumlar

  • Henüz hiç yorum yok